Wanneer moet het project klaar zijn?

Delen via:   

Het Net op zee IJmuiden Ver Beta wordt naar verwachting in 2029 in gebruik genomen. De opgewekte energie in het windenergiegebied IJmuiden Ver kan vanaf dat moment naar land worden getransporteerd.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.