Wat is een Integrale Effectenanalyse (oftewel IEA)?

Delen via:   

Een integrale effectenanalyse (IEA) is een document waarin de effecten van de verschillende kabelroutes en de mogelijke locaties voor een converterstation ten aanzien van milieu (MER fase 1), aspecten die door de omgeving belangrijk worden gevonden, technische haalbaarheid, kosten en toekomstvastheid worden beschreven. Dit document dient, samen met regioadvies, reacties vanuit de omgeving op de IEA en het advies van de Commissie m.e.r. als input voor de minister van Economische Zaken en Klimaat. Hij kiest uiteindelijk één kabelroute (voorkeursalternatief) en een locatie voor een converterstation.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.