Wat is het verschil tussen MER fase 1 en MER fase 2?

Delen via:   

In MER fase 1 wordt op hoofdlijnen gekeken naar de milieueffecten voor de verschillende kabelroutes (tracéalternatieven) en mogelijke converterstationslocaties. Na de keuze van het Voorkeursalternatief (VKA) omstreeks eind november 2020 door de minister van Economische Zaken en Klimaat, wordt dit VKA verder uitgewerkt en meer op detail onderzocht op milieueffecten. Deze effecten worden beschreven in MER fase 2.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.