Welke overlast kan ik verwachten tijdens de werkzaamheden?

Delen via:   

Rondom het ondergrondse kabeltracé kan er tijdens de aanlegfase mogelijk sprake zijn van geluidsoverlast en hinder. Dit komt door transporten en de machines (denk aan aan- en afvoer van materiaal, boor- en graafmachines etc) die nodig zijn voor aanleg. Voor deze aanleg zijn ook werkterreinen nodig. 

Tijdens de bouw van het nieuwe converterstation is er sprake van geluid, bijvoorbeeld  door heiwerkzaamheden, en misschien hinder tijdens de aanleg. Ook hier is sprake van aan- en afvoer van materialen en componenten, zandtransporten en dergelijke. Hiervoor zullen er dus vrachtwagens heen en weer rijden. Voor een open ontgraving is ruimte nodig en ook voor boorlocaties en het uitleggen van buizen zijn werkterreinen nodig. Waar werkterreinen nodig zijn, hoe groot deze worden en hoe lang ze blijven liggen, wordt later verder uitgewerkt.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.