Welke vergunningen zijn er nodig?

Delen via:   

Er is een groot aantal vergunningen nodig voor het Net op zee IJmuiden Ver Beta. TenneT is van plan de benodigde vergunningen voor de realisatie eind augustus 2021 aan te vragen. We zijn nog aan het bekijken welke vergunningen we dan aanvragen. De vergunningen die we aanvragen zijn waarschijnlijk de waterwetvergunning, de natuurbeschermingswetvergunning, en –ontheffing, de omgevingsvergunning bouw en milieu (of melding) voor het converterstation en de spoorwegwetvergunningen voor het kruisen van spoorwegen. Ook vergunningen benodigd voor de aanpassing van het bestaande 380 kV station waar op wordt aangesloten worden aangevraagd. De uitvoeringsvergunningen worden later aangevraagd door de aannemer en/of TenneT.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.