Wie gaat het windpark aanleggen?

Delen via:   

Wie het windpark gaat aanleggen wordt bepaald door middel van tenderen/aanbesteden van windkavels. De tender voor de kavels voor IJmuiden Ver Beta is voorzien voor 2024/2025, de komende jaren wordt nagedacht over de precieze vorm van deze tender.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.