Waar

Delen via:   

IJmuiden Ver Beta en IJmuiden Ver Gamma

De converterstations op zee van IJmuiden Ver Beta en van IJmuiden Ver Gamma liggen in het windenergiegebied IJmuiden Ver op circa 75 km voor de Hollandse Kust. Vanwege de grootte van het windenergiegebied IJmuiden Ver is TenneT van plan niet één, maar drie ondergrondse hoogspanningsverbindingen te realiseren vanaf dit windenergiegebied op de Noordzee naar land: de verbindingen IJmuiden Ver Alpha, IJmuiden Ver Beta en IJmuiden Ver Gamma. De verbindingen zijn aparte projecten met elk een eigen ruimtelijke procedure.

Nederwiek 2

Het converterstation op zee van Nederwiek 2 ligt in windenergiegebied Nederwiek. Dit gebied ligt circa 95 kilometer uit de kust ter hoogte van Petten (Noord-Holland) tot en met Vlieland. Naast deze verbinding wordt tevens een verbinding vanuit windenergiegebied Nederwiek naar het Sloegebied in Zeeland gerealiseerd. Dit project heet Nederwiek 1.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.