Waar ligt IJmuiden Ver Beta?

Delen via:   

Het converterstation op zee van IJmuiden Ver Beta ligt in het windenergiegebied IJmuiden Ver op circa 75 km voor de Hollandse Kust. Vanwege de grootte van het windenergiegebied IJmuiden Ver is TenneT van plan niet één, maar drie ondergrondse hoogspanningsverbindingen te realiseren vanaf dit windenergiegebied op de Noordzee naar land: de verbindingen IJmuiden Ver Alpha, IJmuiden Ver Beta en IJmuiden Ver Gamma. De verbindingen zijn aparte projecten.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.