Waar ligt IJmuiden Ver Beta?

Delen via:   

Het converterstation op zee van IJmuiden Ver Beta ligt in het windenergiegebied IJmuiden Ver op circa 75 km voor de Hollandse Kust. Vanwege de grootte van het windenergiegebied IJmuiden Ver is TenneT van plan niet één, maar drie ondergrondse hoogspanningsverbindingen te realiseren vanaf dit windenergiegebied op de Noordzee naar land: de verbindingen IJmuiden Ver Alpha, IJmuiden Ver Beta en IJmuiden Ver Gamma. De verbindingen zijn aparte projecten.

De onderstaande twee kaarten tonen het kabeltracé op zee en op land, evenals de locatie van het converterstation. Net op zee IJmuiden Ver Beta zal aansluiten op het landelijk hoogspanningsnet via hoogspanningsstation Amaliahaven.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.