Waar ligt IJmuiden Ver Gamma?

Delen via:   

Het converterstation op zee van IJmuiden Ver Gamma ligt in het windenergiegebied IJmuiden Ver op circa 75 km voor de Hollandse kust. De volgende kaart toont de platformlocatie, het kabeltracé op zee en op land, evenals de locatie van het converterstation. Het Net op zee IJmuiden Ver Gamma zal aansluiten op het landelijk hoogspanningsnet via hoogspanningsstation Amaliahaven.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.