Procedure en planning IJmuiden Ver Gamma

Delen via:   

De windparken die door IJmuiden Ver Gamma worden aangesloten, worden naar verwachting uiterlijk in 2030 in gebruik genomen. De netaansluiting moet dan ook klaar zijn. De aanleg van een elektriciteitsaansluiting is een omvangrijk project, dat meerdere jaren duurt.

De komende periode richten we ons op de besluitvorming van Net op zee IJmuiden Ver Gamma. Onderstaande tabel bevat op hoofdlijnen de (wettelijke) procedure en bijbehorende planning. Hierin staat op welke momenten de officiële documenten worden gepubliceerd en ter inzage worden gelegd en wanneer u kunt meedenken, bijdragen en inspreken.

Stand van zaken

De afgelopen periode hebben de ontwerpbesluiten voor het inpassingsplan en een aantal vergunningen ter inzage gelegen (onder de noemer fase 1 en fase 2 van de Rijkscoördinatieregeling van dit project). De laatste stap in de procedure van het project betreft de publicatie van de definitieve besluiten en de mogelijkheid hierop te reageren door beroep in te stellen. Naast deze laatste stap gaat TenneT zich de komende periode samen met de aannemers voorbereiden op de bouwfase van het project. De bouw start in 2024.

Participatieplan

In de periodes tussen bovenstaande stappen is telkens de volgende stap in het project inhoudelijk voorbereid. Daar heeft TenneT belanghebbenden uiteraard bij betrokken. Hoe we dat in iedere fase doen, beschrijven we in het participatieplan, dat we voorafgaand aan elke volgende processtap actualiseren. U vindt het geactualiseerde participatieplan op de website van RVO.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.