Procedure en planning Nederwiek 2

Delen via:   

Van januari 2023 tot november 2023 doen we onderzoek naar de milieueffecten van het voorkeursalternatief en beschrijven deze in het milieueffectrapport (MER). We stellen het ontwerp-projectbesluit* op en vragen de benodigde vergunningen en ontheffingen aan. In de figuur hieronder ziet u waar deze fase zich in de procedure bevindt. Daarnaast vinden er enkele andere activiteiten plaats.

*Momenteel is de procedure van de Rijkscoördinatieregeling van toepassing is en wordt het bestemmingsplan op rijksniveau aangeduid met de term inpassingplan. Echter, naar verwachting treedt op 1 juli 2023 de Omgevingswet in werking. Omdat de besluitvorming over Net op zee Nederwiek 2 na deze datum valt, gebruiken we alvast de term projectbesluit in plaats van inpassingsplan. Zie voor meer informatie de NRD waarin het onderscheid uitgebreid aan de orde komt.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.