Succesvolle startbijeenkomst met stakeholders in Klundert

Delen via:   
19 / 12 / 2022

Op 22 november jl. is een eerste werksessie georganiseerd voor stakeholders van het project ‘Net op zee Nederwiek 3’. Doel van deze bijeenkomst was het ophalen van aandachtspunten en gebiedskennis waarmee het project rekening moet houden. We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst.

Plenair: uitleg over het project

Tijdens het plenaire deel legde het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat de doelstelling en procedure van het project uit. TenneT vertelde over het project en gaf een toelichting op het participatieproces.

Deelsessies: samen rond de kaart

Na het plenaire deel, gingen we in drie deelsessies uiteen om aandachtspunten en gebiedskennis op te halen. Deelnemers waren een mix van overheden, belangenorganisaties en bedrijven.

De focus in deze deelsessies lag op:

  • de Voordelta (monding Haringvliet) en de kruising van de Haringvlietdam;
  • de binnenwateren Haringvliet, Hollands Diep en Amer;
  • mogelijke aanland- en converterstationlocaties in Geertruidenberg en Moerdijk.

Vervolg

Dit leverde waardevolle informatie op voor verdere verkenning van het kabeltracé. De informatie wordt meegenomen bij de invulling van de concept-NRD (Notitie Reikwijdte & Detailniveau). Hierin staat wat er allemaal onderzocht gaat worden om later goede besluiten te kunnen nemen. De concept-NRD wordt in het voorjaar van 2023 gepubliceerd. Tijdens het hele project blijven we in gesprek met alle betrokken partijen. In het voorjaar organiseren we een informatiebijeenkomst waar ook omwonenden voor worden uitgenodigd.

Vragen of in contact komen?

Heeft u vragen of wilt u in gesprek over aandachtspunten voor het project? Daarvoor kunt u contact opnemen met Liesbeth Eshuis, omgevingsmanager bij TenneT, telefoonnummer 06-2577 4812 of door een e-mailbericht te sturen naar liesbeth.eshuis@tennet.eu.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.