Is er ook stikstofuitstoot door dit project?

Delen via:   

Tijdens de aanleg van dit project is sprake van een kleine eenmalige stikstofuitstoot. Door TenneT wordt gekeken welke bronmaatregelen mogelijk zijn om de uitstoot te verminderen, bijvoorbeeld door te werken met elektrische boormachines.

Voor het door de minister gekozen tracé wordt een Passende Beoordeling met ecologische onderbouwing uitgevoerd in MER-fase 2. Uit dit onderzoek naar ecologische effecten van het project moet blijken of significant negatieve effecten (volledig) uitgesloten kunnen worden.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.