Komen de kabels bovengronds of ondergronds?

Delen via:   

Alle kabels voor dit project worden ondergronds aangelegd, zowel op zee als op land.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.