Komt er nog meer windenergie naar Geertruidenberg/Moerdijk na dit project?

Delen via:   

Dat is nog niet bekend. Wel is het de bedoeling dat er voor de periode na 2030 een aantal nieuwe windenergiegebieden op zee wordt aangewezen. Om die energie te gebruiken zijn verbindingen naar land nodig. Deze verbindingen worden vanaf eind 2022 onderzocht in “Verbindingen Aanlanding Windenergie op Zee (VAWOZ) 2031-2040”  van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Mogelijk komen een of meer van deze verbindingen naar Geertruidenberg/Moerdijk. De regio heeft in ieder geval kenbaar gemaakt verder te willen verduurzamen, onder andere door grootschalig gebruik van (groene) waterstof, en daar is veel duurzame energie voor nodig. Dat geldt overigens ook voor andere (industriële) regio’s in Nederland.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.