Waar hangt de keuze voor aanlanding in Geertruidenberg of Moerdijk vanaf?

Delen via:   

De locatiekeuzes voor aanlanding van windmolenparken op zee wordt door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat bepaald. Voorkeur gaat uit naar aansluiting op bestaande of nieuw te bouwen hoogspanningsstations die relatief dicht bij de kust liggen. Daarnaast wordt ook gekeken naar dichtbij gelegen grote (industriële) grootverbruikers van elektriciteit.
 

Uit een eerste verkenning zijn Geertruidenberg en Moerdijk op dit moment in beeld als mogelijke aansluitlocaties voor Nederwiek 3. Want een tracé naar Geertruidenberg is eerder op hoofdlijnen onderzocht als mogelijke verbinding voor een ander windpark: IJmuiden Ver Alpha. Daar is uiteindelijk IJmuiden een ander tracé gekozen. In ‘Verkenning aanlanding wind op zee 2030’ is een 2 GW aansluiting naar Geertruidenberg opnieuw voorgesteld, nu vanaf windgebied Nederwiek 3.

Moerdijk is eerder in VAWOZ 2030 niet onderzocht vanwege de bestaande aansluitmogelijkheden. Inmiddels is bekend dat er een nieuw 380 kV-station in Moerdijk komt. Daarom is Moerdijk voor dit project ook in beeld gekomen als mogelijke aansluitlocatie.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.