Waarom is dit project nodig?

Delen via:   

In 2050 moet Nederland volledig overgestapt zijn op het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, zoals windenergie op zee. De uitstoot van broeikasgassen moet dan met 95% afgenomen zijn vergeleken met 1990. Dit is afgesproken in het Klimaatakkoord.

Om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te halen worden extra windparken op zee gebouwd. De windenergie die deze windparken opwekken moet aan land worden gebracht; dit noemen we ook wel ‘aanlanden’. Uit de studie ‘Verkenning aanlanding wind op zee 2030’ (VAWOZ 2030) is gebleken dat een verbinding van 2 GW vanuit windenergiegebied Nederwiek  naar Geertruidenberg of Moerdijk kansrijk is.

In het programma ‘Verbindingen aanlanding wind op zee 2031-2040’ (VAWOZ 2031-2040) worden de mogelijkheden in kaart gebracht voor het aan land brengen van nog meer windenergie op zee. Hierbij wordt opnieuw gekeken naar wat de meest kansrijke mogelijkheden zijn om de klimaatdoelstellingen voor 2050 te behalen.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.