Wat gebeurt er met reacties van belanghebbenden?

Delen via:   

Belanghebbenden kunnen op elk moment contact met ons opnemen. U kunt meedenken over de uitwerking van de plannen, door ideeën en kennis over het gebied in te brengen. Ook horen we graag welke vragen en eventueel zorgen u heeft, zodat we hier met elkaar over in gesprek kunnen en hier aandacht aan kunnen besteden in het project.

Reacties op documenten die ter inzage liggen worden geanonimiseerd verzameld in een reactiebundel en voorzien van een antwoord. Deze wordt aan de indieners opgestuurd en ook gepubliceerd op de RVO-website.

Alle reacties worden meegenomen in de afweging die de minister maakt voor de keuze van het voorkeursalternatief. 

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.