Wat is een kavelbesluit?

Delen via:   

In een kavelbesluit staat waar een windmolenpark binnen het windenergiegebied gebouwd mag worden en onder welke voorwaarden. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is verantwoordelijk voor de kavelbesluiten.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.