Wat is het verschil tussen MER fase 1 en MER fase 2?

Delen via:   

In MER fase 1 wordt op hoofdlijnen gekeken naar de milieueffecten van alle mogelijke kabelroutes (tracéalternatieven) en van alle mogelijke locaties voor het converterstation.
Als het voorkeursalternatief is gekozen, start MER fase 2. In MER fase 2 wordt alleen
het voorkeursalternatief in meer detail onderzocht.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.