Welke vergunningen zijn er nodig?

Delen via:   

Er is een groot aantal vergunningen nodig voor het Net op zee Nederwiek 3. Welke weten we nog niet precies, maar waarschijnlijk in ieder geval de waterwetvergunning, de natuurbeschermingswetvergunning en –ontheffing, de omgevingsvergunning bouw en milieu (of melding) voor het converterstation,  de spoorwegwetvergunning voor het kruisen van spoorwegen en een vergunning Wet beheer Rijkswaterstaatswerken voor het kruisen van Rijkswegen en primaire keringen. Er zijn ook vergunningen nodig voor de aanpassing van het 380 kV station waar op wordt aangesloten.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.