Wie gaat het windpark aanleggen?

Delen via:   

De bouw van de windparken gebeurt door marktpartijen. De minister van EZK neemt een kavelbesluit. Een kavelbesluit bepaalt waar en onder welke voorwaarden een windpark binnen een windenergiegebied mag komen en in gebruik genomen mag worden. Nadat het kavelbesluit is genomen start de overheid een tenderprocedure (openbare aanbesteding). De winnaar van de tender krijgt de vergunning voor het windpark; hij mag het windpark gaan bouwen en exploiteren.

De tender voor de Nederwiek 3 kavel is voorzien tussen mei 2024 en april 2025.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.