Waar liggen de Net op zee projecten?

Delen via:   

Net op zee Nederwiek 3

Windenergiegebied Nederwiek komt op ongeveer 95 kilometer uit de kust te liggen, ter hoogte van Petten (Noord-Holland) tot en met Vlieland. Het is een groot windenergiegebied waarin naar verwachting drie windparken van 2 gigawatt (GW) worden gebouwd: Nederwiek 1, 2 en 3. Elke windpark krijgt een eigen ondergrondse hoogspanningsverbinding  naar land: de Net op zeeverbindingen Nederwiek 1, 2 en 3. Omdat de verbindingen andere aanlandlocaties op land hebben, zijn het aparte projecten. Wel wordt zoveel mogelijk synergie tussen de projecten gezocht, bijvoorbeeld door de routes op zee zoveel als mogelijk te bundelen.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.