Wat is het Net op zee Nederwiek 3

Delen via:   

Om de elektriciteit die de windparken op zee produceren te kunnen gebruiken, is een 'net op zee' nodig dat de elektriciteit van de windparken naar het hoogspanningsnet op land transporteert. Dit 'net op zee' bestaat uit een platform, zeekabels, landkabels en een converterstation.

In het windenergiegebied Nederwiek worden drie windparken uit de ‘aanvullende routekaart windenergie op zee 2030’ gebouwd: Nederwiek 1, 2 en 3. Samen hebben ze een vermogen van ongeveer 6 Gigawatt (GW). De elektriciteit die de windparken produceren moet naar land getransporteerd.

Eén van deze verbindingen is het ‘Net op zee Nederwiek 3’ (2 GW). Dit Net op zee is de totale netverbinding vanaf windpark Nederwiek 3 tot aan een nog te bouwen converterstation op land.

Het totale project bestaat uit:

  • Een converterstation op zee: Hier worden de windturbines op aangesloten en hier wordt de verzamelde stroom getransformeerd van 66 kilovolt (kV) naar 525 kV en omgezet van wisselspanning (AC) naar gelijkspanning (DC).
  • Ondergrondse kabels voor het stroomtransport naar land.
  • Een converterstation op land. Hier wordt de 525 kV gelijkstroom omgezet in 380 kV wisselstroom. Hiervoor zijn op dit moment locaties in beeld in de gemeenten Moerdijk en Geertruidenberg.
  • Ondergrondse kabels tussen het converterstation op land en een 380 kV-hoogspanningsstation, waar de stroom op het landelijk elektriciteitsnet wordt aangesloten.

De andere twee verbindingen vanuit Nederwiek zijn Net op zee Nederwiek 1 en Net op zee Nederwiek 2. Informatie over deze verbindingen vindt u hier.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.