Net op zee IJmuiden Ver Alpha en Nederwiek 1

Delen via:   

Net op zee IJmuiden Ver Alpha

In het windenergiegebied IJmuiden Ver worden windparken uit de routekaart 2030 gebouwd met een vermogen van circa 6 Gigawatt (GW). De windparken produceren elektriciteit, die naar land moet worden getransporteerd. Hiervoor zijn drie verbindingen nodig. Eén van deze verbindingen is het Net op zee IJmuiden Ver Alpha. Dit Net op zee project is de totale netverbinding vanaf windpark IJmuiden Ver op zee tot aan het nog te bouwen converterstation op land aan de Belgiëweg Oost in Borssele.

Het totale project bestaat uit:

  • Een platform op zee: Hier worden alle individuele windturbines op aangesloten en wordt het spanningsniveau getransformeerd van 66 kiloVolt  (kV) wisselstroom naar 525 kV gelijkstroom.
  • Een ondergrondse 525 kV gelijkstroomkabelverbinding van het platform op zee, via het Veerse Meer naar het converterstation op land.
  • Een converterstation op land aan de Belgiëweg Oost in Borssele, waar de 525 kV gelijkstroom wordt omgezet in 380 kV wisselstroom.
  • Een 380 kV wisselstroomkabelverbinding van het converterstation naar het bestaande hoogspanningsstation in Borssele, waar de stroom op het landelijk elektriciteitsnet wordt aangesloten.

De andere twee verbindingen vanuit IJmuiden Ver zijn Net op zee IJmuiden Ver Beta en Net op zee IJmuiden Ver Gamma gaan naar de Maasvlakte in Rotterdam. Informatie over deze verbindingen vindt u hier.

Net op zee Nederwiek 1

Ten Westen van het windenergiegebied IJmuiden Ver ligt windenergiegebied Nederwiek. Om de duurzame energie, die in de toekomst op zee wordt opgewekt, vanuit windenergiegebied Nederwiek naar land te transporteren zijn meerdere verbindingen nodig. Eén van deze verbindingen is het project Net op zee Nederwiek 1. Onderdeel van deze verbinding is het platform op zee, de ondergrondse kabel door de Noordzee en het Veerse Meer, een ondergrondse kabelroute over land, een nieuw converterstation op land en de ondergrondse verbinding van het nieuwe converterstation naar een nieuw 380 kV hoogspanningsstation in Zeeland.

Het totale project bestaat uit:

  • Een platform op zee. Hier worden alle individuele windturbines op aangesloten en wordt het spanningsniveau getransformeerd van 66 kiloVolt  (kV) wisselstroom naar 525 kV gelijkstroom.
  • Een ondergrondse 525 kV gelijkstroomkabelverbinding van het platform op zee, via het Veerse Meer naar het converterstation op land. De exacte locatie voor het converterstation is nu nog niet bekend. Dit wordt verder onderzocht.
  • Een converterstation op land aan de Liechtensteinweg in de Sloehaven nabij Nieuwdorp. Hier wordt de 525 kV gelijkstroom omgezet in 380 kV wisselstroom.
  • Een 380 kV wisselstroomkabelverbinding van het converterstation naar een nieuw te bouwen hoogspanningsstation in de omgeving van het Sloegebied. Hier wordt de stroom op het landelijk elektriciteitsnet aangesloten. De exacte locatie van het nieuwe hoogspanningsstation is nu nog niet bekend.
Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.