Het converterstation op land

Delen via:   

Het converterstation op land bestaat uit een aantal bouwwerken, installaties en aansluitingen van de kabelsystemen. De benodigde oppervlakte voor het converterstation bedraagt circa 4,5 hectare.

De ondergrondse hoogspanningsverbinding loopt vanaf een platform op zee door de Noordzee en vervolgens door het Veerse Meer en ondergronds op land naar een nog te bouwen converterstation. Het converterstation op land zet de gelijkstroom (direct current, DC) om in wisselstroom (alternating, AC). De omzetting naar wisselstroom is nodig omdat het landelijke hoogspanningsnet op wisselstroom functioneert.

Vanaf het converterstation lopen ondergrondse kabels naar een hoogspanningsstation. Hier vindt de aansluiting op het landelijk elektriciteitsnet plaats.

Gestandaardiseerd concept

TenneT werkt met een gestandaardiseerd concept, genaamd het 2 GW-concept. Dit betekent dat het converterstation op land gelijk is voor alle 2 GW-projecten, waaronder IJmuiden Ver Alpha en Net op zee Nederwiek 1.

Bovenstaande afbeeldingen van het converterstation zijn een impressie.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.