Procedure en planning

Delen via:   

De projecten Net op zee IJmuiden Ver Alpha en Net op zee Nederwiek 1 hebben ieder hun eigen procedure, en daardoor ook een eigen planning. Het is wel de bedoeling om de werkzaamheden van beide projecten in het Veerse Meer en op land zoveel mogelijk gelijktijdig uit te voeren. Beide projecten zitten op dit moment nog in de planfase. Dit betekent dat de bouw nog niet is begonnen.

Meer informatie over de procedure voor IJmuiden Ver Alpha vindt u op deze website. Meer informatie over de procedure voor Nederwiek 1 vindt u op deze website

Status IJmuiden Ver Alpha

Na de uitspraak van de Raad van State voor Net op zee IJmuiden Ver Alpha is het inpassingsplan en eerste mandje vergunningen onherroepelijk. Het tweede mandje vergunningen (Bouwvergunning converterstation, watervergunning voor de inrit en ontgrondingsvergunning voor het Veerse meer) heeft eind vorig jaar ter inzage gelegen. In maart worden de definitieve vergunningen gepubliceerd. Indien daar beroepen op binnen komen, vindt er opnieuw een zitting bij de Raad van State plaats. Indien er geen beroepen zijn, dan zijn alle vergunningen meteen onherroepelijk. De procedure is afgerond op het moment dat de vergunningen onherroepelijk zijn. We kunnen dan in principe starten met de aanleg van IJmuiden ver Alpha.

In 2023 vinden de afrondingen van de verschillende aanbestedingen plaats. Als de aannemers aan boord zijn, worden ontwerpen in detail uitgewerkt en benodigde uitvoeringsvergunningen aangevraagd. Voor IJmuiden Ver Alpha wordt er dit voorjaar al gestart met voorbereidende werkzaamheden op het terrein waar het converterstation komt.

Medio 2024 starten we met de aanleg van het converterstation. Vervolgens starten we in 2025 met de aanleg van het kabeltracé. De inbedrijfname staat gepland voor 2029.

Status Nederwiek 1

Eind 2023 publiceren we het ontwerp voor het inpassingsplan en de vergunningen. Deze komen eerst ter inzage te liggen, waarna we medio 2024 het definitieve plan publiceren. Na de uitspraak van de Raad van State is het plan naar verwachting begin 2025 onherroepelijk. 

In dat geval starten we in 2025 met de aanleg van het converterstation. De aanleg van het kabeltracé start dan ook in 2025, zoveel mogelijk gelijktijdig met de aanleg van het kabeltracé van IJmuiden Ver Alpha. De inbedrijfname van Net op Zee Nederwiek 1 staat gepland voor 2030.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.