Besluiten Net op zee IJmuiden Ver Alpha gepubliceerd

Delen via:   
10 / 06 / 2022

Van vrijdag 10 juni tot en met vrijdag 22 juli 2022 liggen de definitieve besluiten voor het project Net op zee IJmuiden Ver Alpha ter inzage.

De ontwerpbesluiten voor dit project hebben van 14 januari tot en met 24 februari 2022 ter inzage gelegen. In deze periode was het mogelijk om zienswijzen kenbaar te maken. Er zijn in totaal 27 zienswijzen ingediend. Die zijn meegenomen in de definitieve besluiten.

Waar vindt u de documenten?

De definitieve besluiten zijn vanaf 10 juni online te bekijken op www.rvo.nl/net-op-zee-ijmuiden-ver-alpha. Op papier kunt u de documenten bekijken in het gemeentehuis van de gemeente Borsele, Stenevate 10, 4451 KB Heinkenszand. Het gemeentehuis is voor het inzien van documenten geopend van maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.30 uur en op vrijdagochtend van 8.30 – 12.00 uur.

Bezwaar maken

Gaan de besluiten voor Net op zee IJmuiden Ver Alpha in tegen uw belangen? Of heeft u eerder een zienswijze ingediend tegen het ontwerp van de besluiten? Dan kunt u in beroep gaan. U laat dan aan de Raad van State weten dat u het niet eens bent met de besluiten. Hoe u in beroep kunt gaan, leest u bij de gepubliceerde stukken op www.rvo.nl/net-op-zee-ijmuiden-ver-alpha. Heeft u vragen over de procedure? Bel dan met telefoonnummer 070 379 89 79.

Over het project

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT werken samen aan het project Net op zee IJmuiden Ver Alpha. Via deze ondergrondse hoogspanningsverbinding wordt de duurzame energie, die in de toekomst op zee wordt opgewekt in het nieuwe windenergiegebied IJmuiden Ver, naar Borssele getransporteerd.

Aparte procedure voor Net op zee Nederwiek 1

Het kabeltracé voor het project Net op zee Nederwiek 1 loopt gedeeltelijk parallel aan het kabeltracé van Net op zee IJmuiden Ver Alpha. Voor dit project wordt echter een aparte procedure doorlopen. Meer informatie over deze procedure vindt u op https://www.rvo.nl/onderwerpen/nederwiek-1.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.