Bezoek converterstation BritNed

Delen via:   
14 / 10 / 2020

Op 26 augustus bezocht een kleine delegatie van de provincie Noord-Brabant, gemeenten Borsele en Geertruidenberg, waterschap Brabantse Delta, het ministerie van EZK en TenneT het converterstation van de BritNed kabel op de Maasvlakte. De BritNed kabel is een 260 kilometer lange elektriciteitsverbinding tussen Groot-Brittannië en Nederland en zorgt voor het transport van elektriciteit in beide richtingen. De kabel is in eigendom van het Britse National Grid en een dochtermaatschappij van TenneT en is in april 2011 in bedrijf genomen.

Omdat deze verbinding een gelijkstroomverbinding (van 1000 Megawatt oftewel 1 Gigawatt) betreft, staat er aan beide kanten van de verbinding een converterstation: één op de Maasvlakte en één op het Britse eiland Grain aan de monding van de Theems. Om belanghebbenden van het project Net op Zee IJmuiden Ver Alpha een idee te geven van hoe een converterstation er uit ziet, hoe het zit met geluid en wat hier precies gebeurt, werd er een rondleiding georganiseerd. Het converterstation van Net op Zee IJmuiden Ver Alpha gaat er wel anders uit zien en groter worden omdat het om een 2 Gigawatt verbinding gaat. Ook wordt het ontwerp natuurlijk aangepast op huidige inzichten en de locatie die straks in het Voorkeursalternatief wordt gekozen.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.