Geofysisch onderzoek op het Veerse Meer in mei

Delen via:   
30 / 04 / 2021

In mei voert Next Geosolutions in opdracht van TenneT geofysisch onderzoek uit op het Veerse Meer. We onderzoeken de bodem voor de meest optimale ligging van de ondergrondse kabels die straks het windenergiegebied IJmuiden Ver met het hoogspanningsstation op het vasteland in de gemeente Borsele verbinden. De informatie die we met deze onderzoeken verzamelen is nodig om de exacte route, het ontwerp en de aanlegtechnieken van de kabels te bepalen.

Wat gebeurt er precies op het Veerse Meer?

Op het Veerse Meer brengen we met sonar de bodem en de onderliggende bodemlagen in kaart. Bij deze zogenaamde 'geofysische metingen' maken we geen contact met de bodem. Ook kijken we of er objecten op de bodem liggen die we nader moeten onderzoeken. 

Wat merkt u van de onderzoeken op het Veerse Meer?

In principe merkt u niets van deze onderzoeken. Tijdens de geofysische metingen, die overdag worden uitgevoerd, kunt u schepen tegenkomen met daarop de tekst 'survey' zoals op de afbeeldingen hieronder. Vaarverkeer kan blijven plaatsvinden tijdens de metingen, evenals andere activiteiten op het Veerse Meer.

Later dit voorjaar voeren we met geotechnisch onderzoek wel metingen in de bodem uit en nemen we grondmonsters. Deze monsters geven ons meer inzicht in de samenstelling van de bodemlagen. Zodra de planning van dit geotechnisch onderzoek bekend is, informeren we u hierover.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.