Informatie van inloopavonden 20 en 21 mei j.l.

Delen via:   
25 / 06 / 2019

Op maandag 20 mei en 21 mei 2019 hebben inloopavonden plaatsgevonden voor het project Net op Zee IJmuiden Ver Alpha in Middelburg en Raamsdonkveer. Tijdens deze avonden stond de mogelijke aansluiting op het hoogspanningsstation op een van de bestaande hoogspanningsstations bij Borssele, Rilland of Geertruidenberg centraal. In een ontspannen sfeer werden de verschillende zoekrichtingen voor een kabeltracé en mogelijke locaties voor een converterstation besproken.

Aan de hand van posters konden belanghebbenden en overige geïnteresseerden zich laten informeren over het project. Vertegenwoordigers van TenneT en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Rijkswaterstaat stonden klaar om vragen te beantwoorden.

Vervolg

Momenteel werkt TenneT aan het opstellen van de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het aansluiten van het Net op Zee IJmuiden Ver Alpha op een van de bestaande hoogspanningsstations bij Borssele, Rilland of Geertruidenberg.

De concept NRD beschrijft o.a.

  • Nut en noodzaak van het project
  • Welke alternatieven we gaan onderzoeken:
    -  Routes voor de verbindingen (zee en land)
    -  Locaties voor de converterstations (zee en land)
  • Punten waaraan we in het onderzoek aandacht gaan besteden (bijvoorbeeld milieu- en omgevingsaspecten)

Vanaf eind augustus 2019 zal de concept NRD zes weken ter inzage worden gelegd. De exacte datum wordt vooraf aangekondigd. Tijdens de periode dat de concept NRD ter inzage ligt, heeft u de mogelijk om uw visie te geven op de inhoud van dit document en de alternatieven die hierin gepresenteerd worden.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.