Inloopavonden 20 en 21 mei

Delen via:   
10 / 05 / 2019

TenneT en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat organiseren twee inloopavonden voor omwonenden en belanghebbenden om ze te informeren over het project Net op zee IJmuiden Ver Alpha. Deze vinden plaats op maandag 20 mei van 19.00 uur tot 21.00 uur in hotel Van der Valk te Middelburg (Paukenweg 3) en op dinsdag 21 mei van 19.00 tot 21.00 uur in Boelaars Zalencentrum te Raamsdonksveer (Keizersdijk 48). Vooraf aanmelden is niet nodig.

Hoogspanningsnetbeheerder TenneT wil een ondergrondse hoogspanningsverbinding aanleggen van het toekomstige windenergiegebied IJmuiden Ver op zee naar het vasteland. De bestaande hoogspanningsstations bij Borssele, Rilland of Geertruidenberg zijn mogelijke locaties om de verbinding op het hoogspanningsnet op land aan te sluiten. Deze nieuwe hoogspanningsverbinding noemen we het project Net op zee IJmuiden Ver Alpha.

Informatie en inbreng

Tijdens de inloopavond krijgen bezoekers informatie over het project, de procedure en het onderzoek naar mogelijke routes (tracéopties) voor de nieuwe hoogspanningsverbinding. De routes die nu onderzocht worden zijn:
- via de Westerschelde naar hoogspanningsstation Borssele
- via het Veerse Meer naar hoogspanningsstation Borssele
- via de Oosterschelde naar hoogspanningsstation Rilland
- via het Haringvliet en Hollands Diep naar hoogspanningsstation Geertruidenberg

Op de informatieavond zijn medewerkers van TenneT en het ministerie aanwezig aan wie u vragen kunt stellen. Ook ideeën over mogelijke routes en aandachtspunten voor de nieuwe hoogspanningsverbinding zijn welkom. De komende maanden moet duidelijk worden welke routes verder worden onderzocht. Uit dit verdere onderzoek volgt de voorkeursroute naar het hoogspanningsstation waarop de verbinding uiteindelijk zal worden aangesloten.

Converterstation op land

Hetzelfde geldt voor de locatie voor het bovengrondse converterstation op land dat bij dit project hoort. Het moet in de buurt van het bestaande hoogspanningsstation worden gebouwd. Voor het converterstation is een oppervlakte van ongeveer 5,5 hectare nodig. Het converterstation zet de gelijkstroom, die via de hoogspanningsverbinding van zee naar land wordt getransporteerd, om in wisselstroom. Dit is nodig omdat ons elektriciteitsnet op wisselstroom werkt.

Waarom is dit project nodig?

Door het gebruik van fossiele brandstoffen zoals olie, aardgas en kolen warmt de aarde op en verandert ons klimaat. Om dit tegen te gaan, stapt Nederland over op duurzame energie uit wind, zon en aardwarmte. Hiervoor worden tussen 2024 en 2030 nieuwe windparken op zee worden gebouwd. Onder andere in het windenergiegebied IJmuiden Ver. TenneT is verantwoordelijk voor het aansluiten van deze windparken op het net op land, zodat de opgewekte energie gebruikt kan worden. Voor het windenergiegebied IJmuiden Ver zijn twee verbindingen nodig. Eén ervan is het net op zee IJmuiden Ver Alpha  (de andere is IJmuiden Ver Beta met de Maasvlakte of Simonshaven als mogelijke aansluitlocaties).

Informatie over de procedure

Het project Net op Zee IJmuiden Ver Alpha is een groot project van nationaal belang. Daarom is de Rijkscoördinatieregeling van toepassing. Dit betekent onder meer dat de ministers van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besluiten over het tracé en de locatie van het converterstation. De omgeving wordt hier nauw bij betrokken. Meer informatie over de procedure is te vinden op de website www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hoogspanning/noz-ijmuiden-ver-alpha.

Voor meer informatie over de inloopavond, of voor opmerkingen, suggesties of ideeën kan contact worden opgenomen met TenneT via het e-mailadres: servicecenter@tennet.eu of via telefoonnummer 0800-836 63 88.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.