Integrale Effectenanalyse en milieueffectrapport gepubliceerd

Delen via:   
12 / 06 / 2020

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de landelijk beheerder van het hoogspanningsnet TenneT willen een ondergrondse hoogspanningsverbinding realiseren van het windenergiegebied IJmuiden Ver in de Noordzee naar Borssele of Geertruidenberg op het vasteland. Er zijn hiervoor meerdere routes onderzocht. Daarnaast zijn locaties voor een converterstation op land onderzocht. De onderzoeksresultaten zijn beschreven in de IEA die op 12 juni is gepubliceerd. Iedereen kan hier t/m 10 juli 2020 op reageren.

Alternatieven onderzocht
Samen met de definitieve IEA is het milieueffectrapport (MER fase 1) gepubliceerd. In het milieueffectrapport worden de verwachte milieueffecten van de verschillende kabelroutes en de mogelijke locaties voor een converterstation beschreven. De IEA is een document waarin naast de onderscheidende milieueffecten, ook omgevingsaspecten, technische haalbaarheid, kosten en toekomstvastheid zo objectief mogelijk worden beschreven voor de kabelroutes en converterstation locaties. Er is een presentatie beschikbaar met algemene informatie over het project en de onderzochte routes en locaties. Deze vindt u hier.

De IEA, het MER en samenvattingen van deze documenten kunt u vinden op de website Bureau Energieprojecten van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). U kunt op deze pagina per kabelroute en per mogelijke locatie voor een converterstation de effecten voor de thema's Milieu, Omgeving, Techniek, Kosten en Toekomstvastheid bekijken.

Advies vanuit de regio aan de minister van EZK
Lokale en regionale overheden, zoals gemeenten, provincies en waterschappen, geven op basis van de IEA een regioadvies aan de minister van EZK. In dit regioadvies geven zij aan welke kabelroute en locatie voor een converterstation hun voorkeur heeft en onderbouwen zij deze keuze met argumenten.

Reactie op de IEA
Wilt u een reactie meegeven aan de minister van EZK? Dan kunt u van 12 juni tot en met 10 juli 2020 reageren via de website van Bureau Energieprojecten. Deze reacties worden vanaf half juli geanonimiseerd gedeeld met de lokale en regionale overheden en zijn dan online beschikbaar. De minister van EZK maakt, in overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, eind 2020 een keuze voor het voorkeursalternatief. Dit doet hij op basis van de IEA (waar het MER fase 1 onderdeel van is), de reacties op de IEA en het regioadvies van de lokale en regionale overheden.

Webinars op dinsdag 23 juni 2020
Als alternatief voor de inloopbijeenkomsten, die vanwege het coronavirus (COVID-19) niet kunnen plaatsvinden, organiseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat samen met TenneT op de volgende twee momenten een webinar (online informatiesessie):

- 23 juni 2020 van 18.30 uur tot 19.30 uur over de kabelroute naar Geertruidenberg;
- 23 juni 2020 van 20.00 uur tot 21.00 uur over de kabelroutes naar Borssele.

Aanmelden voor een webinar kan via de website www.rvo.nl/net-op-zee-ijmuiden-ver-alpha. Hier vindt u ook het programma van de webinars en kunt u later de webinars terugkijken. Kunt u op 23 juni niet deelnemen? Het is mogelijk om uw vragen door te nemen met het projectteam. Hiervoor kunt u het contactformulier invullen.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.