Klankbordgroep Grondwater opgericht

Delen via:   
26 / 04 / 2022

Bij agrariërs in Zeeland leven veel zorgen rondom de aanleg van de Net op zee-verbindingen door het werken in de omgeving van zoetwatervoorkomens. Dat begrijpen wij. Om aan deze zorgen tegemoet te komen, deed Arcadis een uitgebreide verzilting- en bemalingsstudie. Daarnaast stelt TenneT een monitoringsplan op om de kwaliteit van het grondwater voor, tijdens en na de aanleg van de hoogspanningsverbinding te meten.

Omdat verzilting een onderwerp is dat de aandacht zal blijven vragen, is er een klankbordgroep gestart. De klankbordgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van twee agrariërs, een vertegenwoordiger van ZLTO, een hydroloog van Arcadis en TenneT. De eerste editie sloot ook een vertegenwoordiger van het waterschap Scheldestromen aan. Tijdens de klankbordgroep wordt gekeken naar de aanpak van de monitoring en het verziltingsonderzoek. Ook is er ruimte voor vragen over onderzoeken, uitvoeringsmethoden en risicobeperkende maatregelen tijdens de aanleg. De klankbordgroep trapte af in maart en komt in april opnieuw bij elkaar. Van iedere bijeenkomst wordt een verslag gemaakt, zodat ook andere belanghebbenden geïnformeerd worden.

Heeft u vragen over de klankbordgroep? Neem dan contact op met omgevingsmanager Johanna Breuning van TenneT, via johanna.breuning@tennet.eu.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.