Neem deel aan onze online informatiebijeenkomsten op 1 en 3 februari 2022

Delen via:   
12 / 01 / 2022

Heeft u vragen over het ontwerp-inpassingsplan, de ontwerpbesluiten of het milieueffectrapport van het project Net op zee IJmuiden Ver Alpha? Of wilt u meer weten over de extra verbinding naar het Sloegebied? Neem dan deel aan onze online informatiebijeenkomsten.

Helaas zijn fysieke informatiebijeenkomsten vanwege de huidige COVID-maatregelen nog niet toegestaan. Daarom organiseren het ministerie van EZK en TenneT op dinsdag 1 en donderdag 3 februari van 19.00 tot 20.30 uur een online informatiebijeenkomst. Deze bijeenkomsten zijn identiek en daardoor is het niet noodzakelijk beide bijeenkomsten bij te wonen. Tijdens de bijeenkomsten informeren we u graag over de ontwikkelingen binnen Net op zee IJmuiden Ver Alpha én over Net op Zee Extra verbinding Sloegebied.

Deelnemen? Meld u dan nu aan en geef vooraf uw vragen door

Aanmelden voor de online informatiebijeenkomsten is mogelijk via het aanmeldformulier op de website van Bureau Energieprojecten. U ontvangt dan vlak voor de bijeenkomsten een link naar de online omgeving.

Wij stellen het op prijs wanneer u uw vragen van tevoren aan ons doorgeeft. Dat kan eveneens via het aanmeldformulier.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.