Ontwerpbesluiten Net op zee IJmuiden Ver Alpha ter inzage

Delen via:   
14 / 01 / 2022

Van vrijdag 14 januari tot en met donderdag 24 februari 2022 liggen voor het project Net op zee IJmuiden Ver Alpha het ontwerp-inpassingsplan, de ontwerpbesluiten en het bijbehorende milieueffectrapport (MER) ter inzage. In deze periode kunt u hierop reageren.

Welke procedure volgen we?

Op de besluitvorming over het project is de Rijkscoƶrdinatieregeling van toepassing. Dit betekent dat het ministerie van EZK de besluitvorming coƶrdineert en samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) uiteindelijk bepaalt waar de verbinding komt.

In november 2020 heeft de Minister van EZK het voorkeursalternatief voor het project Net op zee IJmuiden Ver Alpha gekozen. Daarna zijn het Ministerie van EZK en TenneT aan de slag gegaan om deze route verder uit te werken en de milieueffecten van de verbinding te onderzoeken.

Op welke documenten kunt u reageren?

Het ontwerp-inpassingsplan bevat de precieze locatie van de uitgewerkte kabelroute en de locatie van het converterstation. Daarnaast liggen de ontwerpvergunningen, die nodig zijn voor de aanleg en het gebruik van de verbinding en het converterstation, ter inzage. Het onderzoek naar de milieueffecten zijn opgenomen in het MER, waarvan ook een online versie beschikbaar is. Op al deze documenten kunt u gedurende 6 weken reageren.

Waar kunt u de documenten bekijken?

U kunt het ontwerp-inpassingsplan, de ontwerpbesluiten en het MER inzien:

  • Digitaal op de website van Bureau Energieprojecten.
  • Op papier kunt u de documenten bekijken in het gemeentehuis van Borsele, Stenevate 10, 4451 KB in Heinkenszand. Het gemeentehuis is voor het inzien van documenten geopend van maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.30 uur en op vrijdagochtend van 8.30 tot 12.00 uur.

Wilt u de documenten bekijken in het gemeentehuis? Maak dan telefonisch een afspraak, zodat we de documenten voor u kunnen klaarleggen. U kunt daarvoor contact opnemen met het team Informatiebeheer en Ondersteuning via het algemene telefoonnummer 0113 23 83 83.

U kunt op drie manieren reageren

  • Digitaal via de website van Bureau Energieprojecten. Hier kunt u ook de volledige kennisgeving nalezen.
  • Per post naar Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt Net op zee IJmuiden Ver Alpha, Postbus 111, 9200 AC Drachten. Wilt u uw brief ondertekenen en uw adres vermelden? Dan stuurt RVO u per brief een ontvangstbevestiging.
  • Telefonisch op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur via telefoonnummer 070 379 89 79.
Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.