Participatieplan Net op zee IJmuiden Ver Alpha geactualiseerd

Delen via:   
15 / 03 / 2021

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT vinden participatie erg belangrijk. De manier waarop EZK en TenneT participatie inzetten, staat beschreven in het participatieplan. Dit plan wordt bij elke fase van het project geëvalueerd in een verslag en opnieuw vastgesteld voor de komende periode.

Nu het voorkeursalternatief is vastgesteld, is ook het participatieplan geactualiseerd. Deze nieuwe versie gaat over participatie in de huidige periode van januari 2021 tot en met november 2021 en beschrijft op welke manier we samen met belanghebbenden het voorkeursalternatief verder uitwerken. Op dit moment zijn we bijvoorbeeld volop in gesprek met Rijkswaterstaat en aangrenzende gemeenten voor de bepaling van de exacte ligging van de kabel in het Veerse Meer: wordt met natuurorganisaties gekeken naar de invulling van het landschapsplan: werken we samen met Waterschap Scheldestromen om de ligging en kruising van watergangen, -keringen en wegen te bepalen en wordt er contact gezocht met kabel- en leidingeigenaren voor kruisingen en parallelligging van onze kabel ten opzichte van bestaande infrastructuur. Als daar behoefte aan is, organiseren we aanvullend informatiemomenten voor specifieke groepen belanghebbenden. Zo organiseren we op woensdagavond 24 maart een speciale digitale informatieavond voor belanghebbenden op en rond het Veerse Meer zoals recreatiebedrijven. Mocht u daarbij willen zijn, dan kunt een mailtje sturen naar ijvsupport@tennet.eu, onder vermelding van 'aanmelden voor informatiebijeenkomst Veerse Meer op 24 maart'. U ontvangt dan een link waarmee u op de avond zelf kunt inloggen.

Mocht u opmerkingen, aanvullingen of andere ideeën hebben, laat het ons weten.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.