Presentatie en animaties bemaling en verzilting online

Delen via:   
21 / 09 / 2021

We betrekken stakeholders bij onze werkzaamheden, zowel in de planfase als de realisatiefase van onze projecten. Zo organiseerden we afgelopen 15 september een informatiebijeenkomst in Nieuwdorp, Zeeland. Tijdens deze bijeenkomst informeerden we grondeigenaren en grondgebruikers langs het kabeltracé van IJmuiden Ver Alpha over de stand van zaken van het project en presenteerden we de voorlopige resultaten van de onderzoeken naar de milieueffecten van de kabel en de werkzaamheden die nodig zijn om de kabel aan te leggen, met speciale aandacht voor bemaling en verzilting. Om deze toch wel complexe onderwerpen te duiden, hebben we over bemaling en verzilting twee animaties gemaakt, die we tijdens de presentatie lieten zien.

Deelnemers konden na afloop van de presentatie in gesprek met medewerkers van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), TenneT en de experts van onderzoeksbureau Arcadis/Pondera.

Heeft u de bijeenkomst gemist, of wilt u de presentatie en animaties nogmaals bekijken?

Dat kan: de presentatie en animaties staan online op deze pagina. Ook vindt u een overzicht van de vragen die tijdens of naar aanleiding van de bijeenkomst zijn gesteld, met de bijbehorende antwoorden.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.