Regionale en lokale overheden brengen hun regioadviezen uit

Delen via:   
14 / 10 / 2020

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT hebben voor het Net op zee IJmuiden Ver Alpha drie mogelijke kabelroutes en zeven locaties voor een converterstation onderzocht. Om een voorkeursroute en locatie vast te stellen, heeft EZK de betrokken gemeenten, waterschappen en provincies om advies gevraagd.

De betrokken overheden hebben per provincie een eigen regioadvies geschreven en hebben daarbij de betreffende gemeenten en waterschappen betrokken. De regioadviezen vormen samen met de integrale effectenanalyse (IEA) en Milieueffectrapportage (MER fase 1), het advies van de Commissie voor de m.e.r., de reactie van Rijkswaterstaat en alle binnengekomen reacties op de IEA en het MER fase 1 input voor de minister van EZK om zijn keuze voor een voorkeursalternatief op te baseren. Al deze stukken kunt u vinden op de website van Bureau Energieprojecten. De regioadviezen staan hier vanaf vrijdag 23 oktober op. 

Heeft u vragen over de regioadviezen, dan kunt u hiervoor contact opnemen met uw eigen gemeente, provincie of waterschap.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.