Rentmeesters op pad

Delen via:   
15 / 03 / 2021

Voordat we een nieuwe hoogspanningsverbinding kunnen realiseren, moeten we een aantal onderzoeken uitvoeren. Denk aan archeologie, flora en fauna- en bodemonderzoek en onderzoeken naar de bodemopbouw. Afhankelijk van het type onderzoek moet er wel of geen grond worden geroerd op percelen van derden.

Voordat we dit kunnen doen, hebben we natuurlijk toestemming nodig. Een zogeheten 'betredingstoestemming' sluiten we af met de grondeigenaar of, op verzoek van de grondeigenaar, met de partij die het perceel daadwerkelijk in gebruik heeft. De toestemming geldt alleen voor de onderzoeken. We zoeken in eerste instantie altijd contact met de grondeigenaar, omdat in het kadaster niet is te achterhalen of een ander dan de grondeigenaar het perceel in gebruik heeft.

Relatie centraal

Bij het afsluiten van een betredingstoestemming staat de relatie met de grondeigenaar en eventueel de gebruiker centraal. Uitgangspunt is om te allen tijde, in goed overleg met beide partijen, zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, rekening te houden met belangen en wensen. Het uitgangspunt is zo weinig mogelijk belemmering, hinder en schade te veroorzaken. Alle schade als gevolg van het uitvoeren van de onderzoeken wordt door TenneT vergoed. Binnen het project stelt TenneT vast welke onderzoeken op welke percelen moeten worden uitgevoerd. Daarbij geven we aan met welke materialen, hoe en door welke partijen de onderzoeken worden uitgevoerd. Informatie hierover volgt bij het formulier Toestemming Betreding aan de grondeigenaar en/of –gebruiker.

De rentmeesters: mogen wij ze aan u voorstellen?

Martijn Lourens

Geboren en getogen in dorp Renkum, gelegen naast de Rijn ergens tussen Wageningen en Arnhem in. Het werk als rentmeester doe ik nu ongeveer anderhalf jaar bij Duvekot Rentmeesters. Mijn interesse in het rentmeesterschap komt vanuit de diversiteit en complexiteit die het met zich meebrengt waarbij ik altijd probeer oog te hebben voor de lange termijn. Iedere grondeigenaar is anders en dat maakt mijn functie uitdagend en waardevol. 

Floris Aandewiel

Opgegroeid in Deventer, gestudeerd in Groningen en nu al meer dan tien jaar woonachtig in Amsterdam. Sinds twee en half jaar werk ik voor Duvekot rentmeesters en zorg ik dat er afspraken worden gemaakt met eigenaren en gebruikers. Voor het project IJmuiden Ver Alpha heb ik gesprekken in Zeeland gehad. Ook dit gebied heeft weer specifieke eigenschappen en ook de mensen verschillen weer, dat maakt het werk als rentmeester zo interessant. Zeeland heeft veel dijken, vruchtbare kleigrond, zoetwaterbellen en het risico van verzilting van de grond. Veel zaken om rekening mee te houden, maar erg leuk om aan mee te werken.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.