Samenhang tussen Net op zee Extra verbinding Sloegebied en IJmuiden Ver Alpha

Delen via:   
14 / 01 / 2022

Het project Net op zee Extra verbinding Sloegebied loopt gedeeltelijk parallel aan het project Net op zee IJmuiden Ver Alpha. De projecten doorlopen echter wel een aparte procedure. Het ministerie van EZK en TenneT zetten daarnaast in op maximale samenhang tussen beide projecten.

Impact op de omgeving

Om de impact op de omgeving zo beperkt mogelijk te houden streeft TenneT er naar om de projecten Net op zee IJmuiden Ver Alpha en Net op zee Extra verbinding Sloegebied over land gelijktijdig aan te leggen. De aanleg voor beide projecten is voorzien vanaf 2025.

Eén projectwebsite en nieuwsbrief van TenneT

Vanwege de samenhang tussen de beide projecten wordt voor het project Net op zee Extra verbinding Sloegebied door TenneT géén nieuwe projectwebsite en nieuwsbrief gemaakt. In plaats daarvan wordt de informatie over de extra verbinding toegevoegd aan de bestaande projectwebsite en nieuwsbrief van www.netopzee.eu/ijmuidenveralpha. Website en nieuwsbrief gaan vanaf nu verder onder de naam www.netopzee.eu/sloegebied.

We verwachten op deze manier beter in te kunnen spelen op uw informatiebehoefte. Betrokkenen bij het Net op zee IJmuiden Ver Alpha zijn immers zeer waarschijnlijk ook geïnteresseerd in Net op zee Extra verbinding Sloegebied. Met het bundelen van de websites en nieuwsbrieven vindt u alle relevante informatie voortaan op één plek.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.