Uitnodiging informatieavond Net op zee IJmuiden Ver Alpha: donderdag 15 juli 2021

Delen via:   
23 / 06 / 2021

Op donderdag 15 juli aanstaande praten we u graag bij over de ontwikkelingen binnen het project Net op zee IJmuiden Ver Alpha. We geven u de laatste stand van zaken van het project en informeren u over de voorlopige resultaten van de diverse onderzoeken die we de afgelopen periode hebben uitgevoerd rondom het Veerse Meer, het landtracé en de locatie van het converterstation. Naar verwachting worden eind dit jaar alle definitieve onderzoeksresultaten ter inzage gelegd, samen met de ontwerpbesluiten, zodat iedereen daar een zienswijze op kan indienen. Dan worden eveneens informatieavonden georganiseerd.

Online sessie

Vanwege de COVID-maatregelen vindt de informatieavond nog niet op locatie plaats en organiseren we een online sessie. We hebben de sessie in verschillende thema's ingedeeld, zodat u (digitaal) kunt aanschuiven bij de thema's waarover u meer wilt weten. Uiteraard kunt u ook de gehele informatieavond bijwonen.

Programma

19.30 tot 19.40 uur
Welkom en introductie.

19.40 tot 20.10 uur
Algemene projectupdate: Waar staan we? Uitleg over de onderzoeken: welke onderzoeken hebben we uitgevoerd en waarom?

20.10 tot 20.15 uur
Pauze.

20.15 tot 20.45 uur
Onderzoeken Veerse Meer. Met onder meer aandacht voor bodem- en waterkwaliteit en natuurwaarden.

20.45 tot 21.30 uur
Onderzoeken landtracé en locatie converterstation. Met onder meer aandacht voor geluid.

21.30 uur
Afsluiting.

Tijdens het programma is er voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen.    

Wilt u de informatieavond (online) bijwonen?

Meld u dan uiterlijk dinsdag 6 juli aan via de online aanmeldtool. U ontvangt in de week voorafgaand aan de informatieavond een Microsoft Teams link van ons. Deze link kunt u gebruiken om de avond bij te wonen, ook als u halverwege het programma aanschuift.

Tot slot

Voor grondeigenaren en grondgebruikers organiseren we op woensdag 15 september een aparte bijeenkomst over de thema's verzilting en bemaling. Zij hebben hiervoor een uitnodigingsbrief per post ontvangen. Bent u grondeigenaar of grondgebruiker en heeft u geen brief ontvangen? Laat het ons dan weten door een e-mail te sturen naar ijmuidenveralpha@netopzee.eu, zodat wij u alsnog kunnen uitnodigen.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.