Uitnodiging voor bijwonen digitale bijeenkomsten rondom het voorkeursalternatief Net op zee IJmuiden Ver Alpha

Delen via:   
25 / 11 / 2020

Heeft u vragen over de keuze van het voorkeursalternatief of aandachtspunten voor de uitwerking ervan? Het ministerie van EZK en TenneT organiseren een digitale bijeenkomst waarvoor u van harte welkom bent. Daarnaast worden er ook drie digitale themabijeenkomsten georganiseerd over onderwerpen waar naar verwachting vragen over leven bij mensen uit de omgeving van het voorkeursalternatief. Het gaat om de thema's magneetvelden, geluid en landbouw.

De digitale bijeenkomsten vinden plaats op de volgende data en tijdstippen:

  • Dinsdag 8 december van 19.00 tot 20.00 uur: algemene bijeenkomst over het voorkeursalternatief en het vervolgproces
  • Woensdag 9 december van 19.00 tot 20.00 uur: bijeenkomst over het thema magneetvelden
  • Dinsdag 15 december van 19.00 tot 20.00 uur: bijeenkomst over het thema landbouw
  • Woensdag 16 december van 19.00 tot 20.00 uur: bijeenkomst over het thema geluid

Tijdens deze digitale bijeenkomsten wordt een korte presentatie gegeven en kunt u vragen stellen. U kunt zich aanmelden voor één of meerdere bijeenkomsten via dit aanmeldformulier.  

Heeft u liever een telefonisch een een-op-een-gesprek? Daarvoor kunt zich ook aanmelden via bovenstaande link of door te bellen naar het bovengenoemde telefoonnummer. Wij stellen het op prijs als u uw vragen van te voren doorgeeft.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.