Voorstellen projectteam

Delen via:   
14 / 10 / 2020

Er werken verschillende mensen voor het project Net op zee IJmuiden Ver Alpha. Sommigen op de voorgrond, anderen wat meer achter de schermen. Wie zijn deze mensen? Via deze digitale nieuwsbrief stellen we ze aan u voor. Deze keer Judith Hofstra van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Andrea van Oorschot van TenneT. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de communicatie. Judith voor de communicatie over de procedure en Andrea voor de communicatie over het project.

Andrea van Oorschot (links) en Judith Hofstra (rechts)

De meeste mensen zijn ervan overtuigd dat de energietransitie nodig is. Het gaat er nu vooral om  met elkaar te  bespreken waar en hoe we dit het beste kunnen doen. Om zo te zorgen dat er zo min mogelijk overlast ontstaat voor bewoners en ondernemers op de plekken waar de windenergie aan land komt en het energienet op gaat.

Judith: "Het mooie aan de samenwerking tussen EZK en TenneT is, dat het echt een gezamenlijke verantwoordelijkheid is om de klus te klaren. We zijn afhankelijk van elkaar en kunnen samen echt meer dan alleen. Proces en project kun je natuurlijk niet helemaal los van elkaar zien. Daarom heb ik veel contact met Andrea."

Andrea: "Het werk van TenneT, het aanleggen van ondergrondse kabels door de zee en op land en het bouwen van nieuwe converter- en elektriciteitsstations, heeft veel impact op de mensen die in de omgeving van ons werk wonen, werken en leven. Dat realiseren we ons en daar willen we zo goed mogelijk mee omgaan. We leren steeds beter hoe we dit op een goede manier kunnen doen. Daarom zie ik het als mijn verantwoordelijkheid om mensen zo goed en duidelijk mogelijk te informeren over wat we doen en hen te laten weten waar ze terecht kunnen als ze vragen en/of opmerkingen hebben."

Er zit niet veel speling in de planningen. Op een gegeven moment zijn de windparken op zee gebouwd en moeten ze aangesloten worden op het landelijk hoogspanningsnet. Daar willen we de mensen zo goed mogelijk in meenemen. En waar het kan, ruimte bieden om oplossingen en ideeën aan te dragen.

Judith: "Communiceren over de procedure klinkt een beetje stoffig, maar ik vind het juist erg interessant. Want de procedure is soms lastig te volgen voor bewoners en daarnaast is er soms wantrouwen over of de overheid echt luistert en iets doet met de input. Dus werk aan de winkel.
Nu ik hier werk, zie ik met eigen ogen dat alle zienswijzen zorgvuldig worden doorgenomen en dat bijvoorbeeld de input in werksessies van groepen belanghebbenden echt meegenomen wordt voor een betere ruimtelijke inpassing. Aanvullend vragen we in het overleg met de communicatieadviseurs van de regionale en lokale overheden ook uitdrukkelijk naar hoe we het beste de bewoners kunnen bereiken en betrekken. Zo draag ik vanuit communicatie mijn steentje bij aan een duurzamere energiemix. "

Andrea: "Uiteraard lijkt het me fantastisch als het project Net op zee IJmuiden Ver Alpha er uiteindelijk voor zorgt dat heel veel partijen profiteren van duurzaam opgewekte elektriciteit. Maar het mooiste zou zijn als we dit samen met de omgeving kunnen waarmaken. En dat iedereen dan ook een beetje trots is op het eindresultaat."

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.