Webinars kabelroutes terugkijken

Delen via:   
01 / 07 / 2020

Op 12 juni zijn de Integrale Effectenanalyse (IEA) en het milieureffectrapport voor het Net op zee IJmuiden Ver Alpha gepubliceerd. In deze documenten zijn de effecten van de route opties voor de kabelverbinding vanaf zee naar land onderzocht. Ook zijn diverse locaties voor een converterstation op land onderzocht. Tot 10 juli heeft u de mogelijkheid om een reactie in te dienen op deze documenten. Om u meer informatie te geven over de route opties en de converterstation locaties, heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat met TenneT op 23 juni 2020 twee webinars georganiseerd. U kunt deze webinars terugkijken:

Heeft u vragen naar aanleiding van het webinar? Het is mogelijk om uw vragen door te nemen met het projectteam. Hiervoor kunt u het contactformulier gebruiken.

Uw reactie is welkom
Wilt u een reactie indienen op de IEA? U kunt bijvoorbeeld laten weten of er volgens u nog belangrijke informatie ontbreekt in de onderzoeken en wat voor u de belangrijkste effecten zijn. Dat kan van 12 juni t/m 10 juli 2020.

U kunt uw reactie digitaal indienen via het reactieformulier, u krijgt per brief een ontvangstbevestiging. Ondervindt u problemen met het digitaal indienen van een reactie? Neem dan contact op met Bureau Energieprojecten 070 379 8979. Reacties via e-mail kunnen niet in behandeling worden genomen.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.