Hoe gaat TenneT om met veldonderzoeken die nodig zijn op andermans terrein?

Delen via:   

Voorafgaand aan de aanlegwerkzaamheden moeten er verschillende onderzoeken gedaan worden voor de milieueffectrapportage fase 2. Deze veldonderzoeken gaan nu van start. Landeigenaren en –gebruikers waar dit betrekking op heeft worden door TenneT benaderd voor toestemming/afstemming voor het uitvoeren van deze onderzoeken.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.