Hoe is de rolverdeling EZK - TenneT? Wie gaat, waar over?

Delen via:   

TenneT is de beheerder van het landelijk hoogspanningsnet en legt een nieuwe hoogspanningsverbinding aan tussen windenergiegebied IJmuiden Ver op de Noordzee en het vasteland. De ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bepalen na uitgebreide consultatie van onder andere omwonenden, lokale overheden en alle andere betrokkenen waar het tracé van dit net mag komen, waar het converterstation wordt gerealiseerd en waar het Net op zee aansluit op het hoogspanningsnet.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.