Waarom sluit het Net op zee IJmuiden Ver Alpha aan op Borssele?

Delen via:   

Uit de verkenning aanlanding netten op zee 2030 kwamen drie mogelijke aansluitlocaties: Borssele (via het Veerse Meer of de Westerschelde), Rilland en Geertruidenberg. In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau is de aansluiting naar Rilland afgevallen gezien een opeenstapeling van effecten waardoor het niet de moeite waard was deze aansluitlocatie verder te onderzoeken. Uit het milieueffectenonderzoek (MER fase 1) en de Integrale effectenanalyse die hierna volgden bleek dat een aansluiting op Borssele via het Veerse Meer minder milieueffecten geeft dan een aansluiting via de Westerschelde of een aansluiting op Geertruidenberg. Daarnaast is deze aansluiting het kortst, geeft het de minste technische risico's en brengt de minste kosten met zich mee. Tenslotte hebben de regio’s Zeeland en Zuid-Holland geadviseerd een aansluiting op Borssele via het Veerse Meer te realiseren en bleek deze voorkeur ook uit de reactie van Rijkswaterstaat. Voor meer informatie over de keuze van het voorkeursalternatief, kijk ook op de website van Bureau Energieprojecten

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.