Wanneer en waar kan ik formeel een zienswijze indienen?

Delen via:   

De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft eind november 2020 een Voorkeursalternatief (VKA) gekozen. Op de keuze van het VKA kan geen zienswijze worden ingediend en is geen beroep mogelijk. Het VKA wordt namelijk uitgewerkt en onderzocht in MER fase 2, vergunningsaanvragen en een inpassingsplan (bestemmingsplan op rijksniveau). De planning is dat deze documenten eind 2021 in ontwerp ter inzage worden gelegd (gedurende zes weken), zodat iedereen desgewenst daarop een zienswijze kan indienen.

 

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.