Wanneer moet het project klaar zijn>

Delen via:   

Het Net op zee IJmuiden Ver Alpha wordt naar verwachting in 2028 in gebruik genomen. De opgewekte energie in het windenergiegebied IJmuiden Ver kan vanaf dat moment naar land worden getransporteerd.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.